Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020


Tam Thiên Nha Sát

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020Dây chuyền lò làm bánh mì chuyên nghiệp gồm những gì?
Máy trộn bột - Máy chia bột- Máy se bột- Tủ ủ bột - Lò nướng bánh mì
Máy trộn bột: Máy trộn bột 7Kg, 10kg...: 
Máy chia bột: Máy chia bột 36 phần chia tay và chia máy: 
Máy se bột: Máy se bột VN 3 băng, máy cắn cắt bột 1 chiều MT 250, máy se bột: 
Tủ ủ bột: Tủ ủ bột 15 khay, 16 khay, 24 khay..: 
Lò nướng bánh mì: Lò nướng bánh mì 5 khay, 8 khay, 10 khay 
Dây chuyền làm bánh mì cần thiết gồm: Máy trộn bột, Tủ ủ bột và máy nướng bánh mì, trung bình khoảng 60 triệu cho dây chuyền nhỏ, với dây chuyền lớn thì giá tầm 88 triệu là các cơ sở mới hoặc vừa và nhỏ có thể sử dụng tốt.Video dây chuyền lò làm bánh

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Căn hộ Osimi Phú Mỹ

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020


Ngày duyệt vong


tiêu đề

test